บริการของเรา

Services เกี่ยวกับเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ

ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชม. การดูแลเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างใกล้ชิดนั้นทำให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลดีต่อผู้ป่วย ทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในกรณีฉุกเฉินนั้นแพทย์สามารถประเมินอาการ เจาะเลือด ให้การรักษาเบื้องต้นได้ หรือนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อทันทีโดยรถฉุกเฉินกรณีป่วยวิกฤต การรักษาเช่นการให้ยา ให้น้ำเกลือ อย่างทันท่วงทีนั้นจะเพิ่มโอกาสหายจากโรคได้

ประเด็นในการดูแลผู้สูงอายุ

01

ติดตามการรักษาและปรับยาโรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

02

บริหารจัดการยาประจำตัว

03

อาหารปกติ หรืออาหารทางสายยาง เพื่อให้สารอาหารและน้ำที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

04

การป้องกันแผลกดทับโดยการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง และบริการทำแผลในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

05

การทำความสะอาดช่องปากและดูแลปัญหาการกลืนเสี่ยงต่อการสำลัก เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคปอดอักเสบ

06

มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่ดี สามารถให้วินิจฉัยและให้ยารักษาโรคติดเชื้อเช่น ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือปอดอักเสบได้ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนที่จำเป็น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโควิด-19 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เป็นต้น

07

ดูแลปัญหาการขับถ่าย เช่น ท้องผูก ภาวะปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน

08

อาการต่างๆ เช่นการควบคุมอาการปวด รวมถึงการสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด

09

ดูแลรักษาภาวะความจำเสื่อม

10

ดูแลรักษาโรคทางจิตใจ เช่นโรคซึมเศร้า

11

ดูแลรักษาปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมเดินเตร่ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ พฤติกรรมก้าวร้าว

12

ระบบและสิ่งแวดล้อมที่สามารถป้องกันการพลัดตกหกล้ม

ประเภทห้องพัก

ติดต่อเรา

คลินิกกายภาพบำบัด

ขอบเขตการรักษาทางกายภาพบำบัด

          ให้บริการในการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีการตามหลักกายวิภาคศาสตร์ในการตรวจประเมินความผิดปกติของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการรักษา ให้การรักษาด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เพื่อที่จะช่วยวินิจฉัยและรักษาได้อย่างตรงจุด เพราะเรามีความจริงใจที่อยากจะให้ผู้รับบริการของเราได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

          แผนกกายภาพบำบัดมีนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูร่างกาย มีการประเมินการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษา และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

การรักษาทางกายภาพบำบัด

คลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound Therapy)

คลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound Therapy) เป็นคลื่นเหนือเสียงที่ช่วยลดปวด ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ 

เครื่องดึงคอและดึงหลัง(Cervical/Pelvic Traction)

เครื่องดึงคอและดึงหลัง(Cervical/Pelvic Traction) เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อคอและหลัง ลดการกดทับของเส้นประสาท

ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อให้เพียงพอกับงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

การประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวด

การประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวด ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยซ่อมแซมการบาดเจ็บให้ดีขึ้น

การประคบเย็นช่วยให้เส้นเลือดหดตัว

การประคบเย็นช่วยให้เส้นเลือดหดตัว ทำให้เลือดออกน้อยลง ช่วยลดบวม

Mobilization การขยับข้อต่อ

Mobilization การขยับข้อต่อ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อติดแข็ง เช่น ข้อไหล่ติด อีกทั้งยังช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อต่างๆได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?

สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

โทร: 081-926-1100

กิจกรรมเพื่อฟื้นฟู และสันทนาการ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกายเสื่อมถอยลง เช่น ภาวะหลงลืม สับสน กล้ามเนื้อส่วนต่างๆอ่อนแรง หรือด้านจิตใจ ทำให้อารมณ์เสียง่าย โกรธง่าย รู้สึกน้อยใจ ต้องการสังคม กิจกรรมฟื้นฟูและสันทนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจได้

ติดต่อเรา

อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นร่วมกับการดูแลด้านจิตใจ ทำให้ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ไปกับครอบครัว “ภัสรพิบาล”

สิ่งอำนวยความสะดวก และ การบริการอื่นๆ