เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

          จุดเริ่มต้นของ “ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม” เกิดขึ้นจากความรักในการทำงานดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความสุข และช่วยเหลือผู้คนได้โดยตรงจากความรู้ประสบการณ์ที่มี รอยยิ้มของผู้สูงอายุทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้เราดูแลคนที่ท่านรักอย่างเต็มที่เสมือนดูแลคนในครอบครัว

          เราสังเกตเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยในภาวะปกตินั้นมีความสำคัญมากไม่แพ้การรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อเกิดโรคหรือภาวะป่วยวิกฤตเลย แต่เมื่อผู้ป่วยต้องออกจากโรงพยาบาล การดูแลนั้นมักเป็นหน้าที่ของญาติซึ่งอาจไม่มีเวลา และความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ การจ้างคนดูแลไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านเพียงคนเดียวก็มีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่าการดูแลเป็นทีมในสถานพยาบาล ภัสรพิบาล จึงมุ่งมั่นสร้างการบริการที่ดีและมีมาตรฐาน ด้วยทีมงานคุณภาพที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย การดูแลที่ดีนั้นจะช่วยลดความจำเป็นในการไปรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อดื้อยา ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเฝ้าไข้ และค่ารักษาพยาบาลให้กับญาติผู้ป่วยอีกด้วย

          ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม จึงเริ่มต้นดำเนินกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างแรก เมื่อมีประสบการณ์เพียงพอจึงได้จัดตั้งบริษัท และได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2548  โดยก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 29 เตียง ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

01

บุคลากรทางการแพทย์

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลคนที่คุณรักอย่างใกล้ชิด

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ภัสรพิบาล ดูแลคนสำคัญในครอบครัวด้วยความรักและห่วงใย

ติดต่อเรา

แพทย์ ตรวจเยี่ยมคนไข้ทุกวัน วินิจฉัยและให้การรักษา รับปรึกษาปัญหาจากพยาบาลตลอด 24 ชม. รวมถึงให้คำแนะนำแก่ญาติ

พยาบาล ดูแลและสังเกตอาการคนไข้ ตลอด 24 ชม.  โดยทำงานร่วมกับผู้ช่วยพยาบาล 

ผู้ช่วยพยาบาล ดูแล และสังเกตอาการคนไข้ ตลอด 24 ชม.โดยทำงานร่วมกับพยาบาล

นักกายภาพบำบัด ฟื้นฟูและรักษาสภาพร่างกายจิตใจ โดยใช้หลักกายวิภาคศาสตร์

ฝ่ายโภชนาการ จัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม รวมถึงอาหารปั่นสำหรับผู้ป่วยที่ทานเองไม่ได้