ข้อควรรู้ในการใช้แผ่นประคบเย็น/แผ่นประคบร้อน อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

ข้อควรรู้ในการใช้แผ่นประคบเย็น/แผ่นประคบร้อน อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ซึ่งทำให้มีอาการปวด บวม หรือเกิดการอักเสบ การรักษาเบื้องต้นจึงสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่รุนแรงได้ อาการดังกล่าวมักพบมากในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานๆ วิธีรักษาที่ง่ายที่สุด คือการรักษาด้วยแผ่นประคบเย็นและประคบร้อน

ประคบเย็น (Cold pack)

ความเย็นทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัว ลดการไหลเวียนของเลือด

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยความเย็น

 1. การรักษาด้วยความเย็นจะใช้ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจาการบาดเจ็บ
 2. ใช้ลดอาการบาดเจ็บเฉียบพลันที่มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน
 3. ใช้ลดการบาดเจ็บปวดที่เกิดจากข้อต่ออักเสบ
 4. ใช้ลดไข้ ปวดศีรษะ
 5. รอยฟกช้ำ จากการกระแทก

ระยะเวลาในการรักษาด้วยความเย็น

ประคบบริเวณที่มีอาการ ควรใช้ผ้าขนหนูรอง และไม่ควรประคบนานเกิน 20 นาที  2-3 ครั้งต่อวัน

ข้อควรระวังในการรักษาด้วยความเย็น

 1. แผ่นประคบเย็นที่เย็นจัดไม่ควรวางบนผิวหนังโดยตรงนานเกิน 15-20 นาที
 2. ระวังในผู้ป่วย rheumatoid บางสภาวะ เช่น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดมากขึ้น (severe pain) ชา (numbness)

หรือสีผิวเปลี่ยนเป็นสีแดงซีด หรือสีม่วง (cyanosis) ควรเลิกใช้

 1. บริเวณแผลเปิด
 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการรับความรู้สึกผิดปกติ เบาหวาน ซึ่งอาจเกิดการพองจากน้ำแข็งกัดได้ หรือเย็นจนเนื้อเยื่อตาย

ข้อห้ามในการรักษาด้วยความเย็น

 1. โรคหลอดเลือดแข็งเกร็ง
 2. Cold hypersensitivity (ไวต่อการตอบสนองต่อความเย็น) อาจทำให้มีอาการบวมเป็นปื้น มีผื่นคัน หรืออาจทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว มีการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น
 3. โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 4. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ประคบร้อน (Hot pack)

ความร้อนทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยความร้อน

 1. การรักษาด้วยความร้อนจะใช้หลังจากการบาดเจ็บ 48-72 ชั่วโมง
 2. ใช้หลังจากที่ไม่มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่บาดเจ็บ
 3. ลดอาการปวดของกล้ามเนื้อและบริเวณข้อต่อเรื้อรัง
 4. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 5. เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 6. ลดอาการบวมในระยะเรื้อรัง
 7. เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว

ระยะเวลาในการรักษาด้วยความร้อน

ประคบบริเวณที่มีอาการ ควรใช้ผ้าขนหนูรอง และควรประคบนาน 15-20 นาที  2-3 ครั้งต่อวัน อุณหภูมิที่เหมาะสม 44-45 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวังในการรักษาด้วยความร้อน

 1. การรับรู้ความรู้สึกบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า หรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย
 2. Hot hypersensitivity (ไวต่อการตอบสนองต่อความร้อน) อาจเกิดผิวพองแดงร้อน ผื่นคัน
 3. ผู้ที่สื่อความหมายไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยทางระบบประสาท เด็ก หรือผู้สูงอายุ

ข้อห้ามในการรักษาด้วยความร้อน

 1. โรคผิวหนังหรือผิวหนังอยู่ในระยะอักเสบเฉียบพลัน
 2. การไหลเวียนเลือดผิดปกติ เช่น โรคหลอดเลือดอุดตัน
 3. แผลติดเชื้อ หรือแผลเปิด
 4. มะเร็ง หรือวัณโรคระยะติดเชื้อ