ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม

ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม ให้บริการดูแล ฟื้นฟู รักษา ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยพยาบาล ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี โดยจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สามารถให้การรักษาพยาบาลได้มากกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป

หัวใจสำคัญของ ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม คือ ความห่วงใย นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแล้ว เราดูแลด้วยความห่วงใย เข้าใจในตัวผู้สูงอายุ ใส่ใจในการดูแลแบบองค์รวม สถานที่และทีมงานให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง เสมือนเป็นทั้งบ้านหลังที่ 2 และศูนย์ดูแลคุณภาพไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งผู้สูงอายุและครอบครัว

“เพราะเราคือครอบครัว”

บริการของเรา

Services

เหมาะสำหรับผู้ป่วย

ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน

More info

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง

More info

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ให้อาหารทางสายยาง เปลี่ยนสายปัสสาวะ ดูแลแผลเจาะคอ ดูดเสมหะ ดูแลแผลกดทับ ให้ออกซิเจน

More info

ผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล

ผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล หายจากการป่วยวิกฤต แต่จำเป็นต้องดูแลรักษา พักฟื้นทำกายภาพบำบัด และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อ

More info

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือเน้นการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

More info

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องการการักษาแบบประคับประคอง

More info

About Us

โรงพยาบาล ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม

จุดเริ่มต้นของ “ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม” เกิดขึ้นจากความรักในการทำงานดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความสุข และช่วยเหลือผู้คนได้โดยตรงจากความรู้ประสบการณ์ที่มี รอยยิ้มของผู้สูงอายุทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้เราดูแลคนที่ท่านรักอย่างเต็มที่เสมือนดูแลคนในครอบครัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
The Best Care ,in The Best Home

ทำไมต้องเลือกเรา ?
ต่างจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปอย่างไร?

 

เกี่ยวกับเรา

ให้การวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ประจำศูนย์ได้ ทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที การที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปโดยไม่จำเป็นทำให้ลดความเสี่ยงจากการป่วยติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังทำให้ประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะแทรกซ้อนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ เป็นอย่างมาก

บริการเจาะตรวจเลือดและนำผลไปติดตามการรักษาจากแพทย์ประจำตัวในโรงพยาบาลได้ ลดระยะเวลาการรอตรวจในโรงพยาบาล

ออกแบบการตรวจสุขภาพให้ผู้ป่วย ตามความเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตามการรักษาโรคประจำตัวโดยแพทย์ ได้ที่เนอสซิ่งโฮม ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ในกรณีโรคไม่ซับซ้อน

มีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล อยู่ประจำศูนย์ดูแลตลอด 24 ชม. แพทย์ออกตรวจเยี่ยมทุกวัน การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมที่มีประสบการณ์ จะทำให้สังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาได้โดยไว ส่งผลผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีศูนย์กายภาพโดยมีนักกายภาพบำบัดวิชาชีพทำกายภาพให้ผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นและฟื้นฟูกลับมาให้ดีที่สุด รวมถึงลดอาการข้อติดในผู้ป่วยติดเตียง

สถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถ ที่ตั้งศูนย์อยู่ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 โรงพยาบาลลาดพร้าว สามารถนำส่งได้อย่างรวดเร็วกรณีป่วยฉุกเฉิน และ อยู่ใกล้ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพียง 5 นาที

ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูงในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความไว้วางใจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี