ให้บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่าง ๆ ดังนี้
โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดคอ, เข่า, หลัง, หัวไหล่, ปวดกล้ามเนื้อ, ภาวะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ อาการชาตามส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเบาหวาน รวมทั้งอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะเป็นต้น
โรคทางระบบประสาท
ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน เป็นต้น
โรคทางระบบทรวงอก
ช่วยร่อนระบายเสมหะออกจากปอด ฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ
Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname