1. คลื่นความถี่เหนือเสียง (Ultra-sound) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อลดปวดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

    2. อุปกรณ์ดึงกระดูกคอและหลัง (Cervical and pelvic traction) เพื่อดึงแยกช่องว่างระหว่างกระดูก ลดการกดทับต่อเส้นประสาทและคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

    3. แผ่นประคบร้อน (Hot Pack) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

    4. แผ่นประคบเย็น (Cold Pack) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการอักเสบของโครงสร้าง

    5. อุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อการออกกำลังกาย


Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname