เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2541 ขนาด 10 เตียง ต่อมาได้เพิ่มขนาดเป็น 29 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล เป็นอาคาร 4 ชั้น มีลิฟท์ผู้ป่วย ชุดออกซิเจนและระบบสูญญากาศติดฝาผนัง (PIPELINE) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด พนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ และได้ขอใบอนุญาติประกอบกิจการโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเลขที่ 10207001058 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข


Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname