สถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้่อรังแบบพักค้างคืน
รับดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้หรือช่วยตัวเองได้แต่ต้องการทีมงานแพทย์มาช่วยดูแลด้านโภชนาการ สุขอนามัย กิจกรรมด้านสันทนาการ กายภาพบำบัด ระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ


ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮมเป็นสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตั้งอยู่ในทำเลที่ร่มรื่น มีสวนสนามหญ้าเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง มีบริการอื่นๆประกอบดังนี้
  • มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ดูแลตลอดเวลา
  • มีอุปกรณ์ทางการเเพทย์ที่ทันสมัย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยในยามฉุกเฉิน
  • ทีมงานด้านโภชนาการและพยาบาล ดูแลด้านอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และที่นอนอย่างถูกต้องถูกหลักสุขอนามัย
  • ห้องพักสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
  • กิจกรรมกายภาพบำบัด สันทนาการ อื่นๆตามวาระ
  • อุปกรณ์อำนวยความสุขสบาย ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง
Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname